یک مطالعه جدید نشان داده است که میتوان از هورمون رشد برای درمان پوکی استخوان در زنان مسن با موفقیت استفاده کرد و تاثیر این درمان برای سالها در اسنخوان های این زنان باقی میماند. استئوپروز یا پوکی استخوان مهمترین علت شکستگی در استخوان های لگن در سنین بالا و بخصوص در خانم ها است. خانم ها در سنین بالا سه برابر مردان دچار پوکی استخوان و شکستگی های ناشی از آن میشوند.

در این مطالعه که در سوئد انجام شده است در مدت 18 ماه تعداد 80 خانم در سنین 70-50 سالگی که به پوکی استخوان مبتلا بودند به دو دسته تقسیم شدند. به عده از آنان هورمون رشد تزریق شد و عده ای دیگر فقط آب مقطر دریافت کردند. وضعیت استحکام استخوان های این زنان به مدت ده سال تحت مطالعه قرار گرفت.

نتایج مطالعه نشان داد که در زنانی که هورمون رشد دریافت کرده بودند نه تنها استحکام استخوان ها بیشتر بود بلکه احتمال شکستگی در ده سال مطالعه، نصف آنهایی بود که برای آنها از این هورمون استفاده نشده بود. نتایج این مطالعه در مجله The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism منتشر شده است.

منبع:www.iranorthoped.ir