یک مطالعه جدید که بر روی مردان مسن انجام شده نشان داده است که روزی تنها دو دقیقه پریدن میتواند استخوان های تنه و لگن را محکم تر کرده و احتمال شکستگی آنها بعد از زمین خوردن را کاهش دهد. استخوان ها با بالا رفتن سن ضعیف تر میشوند. این چیزی است که به آن پوکی استخوان میگویند و پوکی استخوان ناشی از افزایش سن میتواند ریسک شکستگی استخوان ها بخصوص شکستگی استخوان های لگن بدنبال زمین خوردن را زیاد کند.

حالا تحقیقی جدید به توسط محققان بریتانیایی که نتیجه آن در مجله Journal of Bone and Mineral Research منتشر شده نشان داده است که جهیدن و پریدن میتواند ضرباتی مداوم و خفیفی به استخوان های تنه و لگن وارد کند و این ضربات میتوانند استخوان ها این نواحی را محکم تر و قویتر کنند.

در این مطالعه از 34 مرد مسن خواسته شد تا به مدت یک سال هر روز دو دقیقه تنها بر روی یک پای خود به بالا و پایین بپرند. برای پای دیگر این کار انجام نشد. در انتهای یک سال مشاهده شد که تراکم استخوان در استخوان لگن طرفی که بر روی آن جهش صورت گرفته بود 7 درصد بیشتر شده است.

منبع:www.iranorthoped.ir