راهنمای محصولات BEH-SPLINT به صورت Ulnar Gutter

 • در ابتدای کار بسته را از محل مشخص شده بر روی پاکت محصول باز نمایید.
 • طرح محل برش و مکان خروج انگشتان را بر روی آتل مشخص کرده و سپس آنرا برش می دهیم.توجه نمایید در این حالت یک یا دو انگشت در داخل آتل قرار می گیرد
 • در ادامه باند را در آب ولرم ( 20-30 سانتیگراد ) برای 1 تا 2 ثانیه خیس نمایید.
 • به آرامی باند را 2 یا 3 بار فشار داده تا در صورت وجود، آب اضافی خارج شود.
 • باند را بر روی حوله ای بزرگتر قرار داده و به آرامی آنرا لوله نموده تا آخرین مقدار آب اضافی نیز گرفته شود.
 • آتل را دور مکان آسیب دیده قرار داده بصورتی که یک یا دو انگشت دست در داخل باند قرار گرفته و بعد به آرامی با حرکت دست آنرا شکل دهید.
 • سپس باند را به آرامی و بدون فشار، به صورت حلقوی بدورآتل و ناحیه آسیب دیده بپیچانید.
 • باند را با گیره مخصوص در جای خود محکم می نماییم.
 • در این مرحله به آرامی فرم نهایی را با حرکت دست به آتل بدهید.
 • به مدت 2 یا 3 دقیقه آتل ایجاد شده بر روی مکان آسیب دیده را با دست نگه داشته تا فرم نهایی داده شده را به خود بگیرد.
 • 20 دقیقه صبر نموده تاآتل کاملا سفت شده و بتواند وزن محل آسیب دیده را تحمل کند
 • مرحله 1

 • مرحله 2

 • مرحله 3

 • مرحله 4

 • مرحله 5

 • مرحله 6

 • مرحله 7

 • مرحله 8

 • مرحله 9

 • مرحله 10

 • مرحله 11

 • مرحله 12

 • مرحله 13

 • مرحله 14

 • مرحله 15

 • مرحله 16