آتل فایبر گلاس ارتوپدی

آتل فایبر گلاس ارتوپدی

آتل یا اسپلینت فایبر گلاس با بی حرکت کردن استخوان و مفصل موجب کاهش درد اندام بعد از آسیب شده و مانع از ایجاد آسیب بیشتر در اندام به علت حرکت استخوان های شکسته شده میشود.

تحت نظر متخصصان با تجربه ايرانی و با استفاده از ماشين آلات مدرن و اتوماتيک مطابق با آخرين تکنولوژی ساخته شده است.

در طول ها و عرض های متفاوت و متناسب با وضعيت اندام بيمار توليد و عرضه می شود.

موجب صرفه جوئی در وقت، پاکيزگی محيط بیمارستان و مقرون به صرفه اقتصادی می باشد.