باند گچی ارتوپدی

باند گچی ارتوپدی

اولين باند گچي ارتوپدي در ايران مي باشدكه بر اساس فرمولهاي استانداردبين المللي با بهترين كيفيت توليد شده است.

زير نظر متخصصان باتجربه ايراني و با استفاده از ماشين آلات مدرن و اتوماتيك مطابق با آخرين تكنولوژي ساخته شده است.

با زمان گيرش مناسب و حرارت كنترل شده كه پس از خشك شدن، بالاترين مقاومت را در مقابل فشارهاي مكانيكي تحمل مي نمايد.

ساخته شده از تركيب پارچه گاز مخصوص و پودر گچ كريستالي می باشد كه انعطاف پذيري باند گچي را افزايش مي دهد.

در طول 250 سانتيمتر و عرضهاي 5 ، 7/5 ، 10 ، 15 ، 20 سانتيمتر توليد و عرضه مي شود. درصورت درخواست خريدار بصورت رولهاي بزرگ نيز توليد مي شود.

داراي مجوز :

  • اداره تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
  • پروانه بهره برداري