دبیر بیست و سومین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ بیماری در رشته ارتوپدی به خارج از کشور اعزام نمی‌شود، گفت: تمام تخصص‌ها و تجربیات در داخل کشور وجود دارد و کمبودهایی که طی چند سال اخیر با آنها روبرو بودیم نیز برطرف شده‌اند.

دبیر انجمن جراحان ارتوپدی گفت: مشکلات عروقی همیشه یکی از مشکلات همراه در بیماران ارتوپدی بوده و امروزه با کنترل و درمان بیماری ها و ضایعات عروقی بیماران ارتوپدی کمتر دچار اسیب های پزشکی می شوند.