درد آنها موثر است. چیز هایی مانند سرما یا رطوبت هوا و بعضی پارامترهای دیگر. ولی آیا این برداشت واقعی است؟

اینک محققانی در دانشگاه سیدنی استرالیا این تفکر را به چالش کشیده اند. تحقیق آنها بر این پایه است که آیا درجه حرارت محیط، رطوبت، فشار هوا، جهت باد و وجود باران تاثیری در شدت کمردرد بیماران دارد یا خیر. این بررسی در مجله Arthritis Care & Research به چاپ رسیده است.
نتیجه بررسی این بوده که هیچکدام از این عوامل شروع کننده کمردرد نبوده اند. تنها سرعت های بالای باد ارتباط ضعیفی با کمردرد نشان داده است. سرعت باد بالای 11 کیلومتر در ساعت موجب افزایش مختصری در بروز کمردرد 24 ساعت بعد داشته است.

محققان این تحقیق میگویند قبلا هم مطالعاتی جهت بررسی این ارتباط انجام شده بود ولی در همه آنها وضعیت آب و هوا آن چیزی عنوان میشده که بیمار احساس و ابراز میکرده است. در این بررسی پارامترهای آب و هوایی از طریق منابع هواشناسی بدست آمده و بیماران هم از اینکه در مورد ارتباط کمردرد و آب و هوا در حال بررسی بودند اطلاعی نداشتند. این روند مطالعه را واقعی تر و با ارزش تر میکند.