آتل گچی ارتوپدی

آتل گچی ارتوپدی

تحت نظر متخصصان با تجربه ايرانی و با استفاده از ماشين آلات مدرن و اتوماتيک مطابق با آخرين تکنولوژی ساخته شده است.

با زمان گيرش مناسب و حرارت کنترل شده که پس از خشک شدن بالاترين مقاومت را در مقابل فشارهای مکانيکی تحمل می کند.

ساخته شده از پوشش سطحی 100% پنبه و ضد حساسيت و لايه های مرغوب باند گچی ارتوپدی می باشد.

در طول ها و عرض های متفاوت و متناسب با وضعيت اندام بيمار توليد و عرضه می شود.

موجب صرفه جوئی در وقت، پاکيزگی محيط بیمارستان و مقرون به صرفه اقتصادی می باشد.