باند فایبرگلاس ارتوپدی

باند فایبرگلاس ارتوپدی

در ايران و بر اساس نوعي فرمول ساخت منحصر بفردو نوعي رزين عالي و نوار مخصوص فرموله شده است.

ساخته شده از بافت تركيبي ايده آل و قابليت پيچش از كليه جهات طولي ، عرضي و مايل.

بر روي برجستگي هاي استخواني بدن بخصوص در مناطق آرنج ،پاشنه ،قوزك و غيره به راحتي مورد استفاده قرار مي گيرد.

با وضوح تصويري بالا و با تشخيص صحيح ترتوسط عكسهاي راديوگرافي ،كه آزمايشهاي پيشرفت درمان توسط آن به آساني انجام مي پذيرد.

در برابر رطوبت مقاوم ، به راحتي خشك مي شود و از ايجاد بوي بد جلوگيري به عمل آورده و مانع از مشكلات پوستي مي گردد.

نوارهاي فايبر گلاس دوام ،انعطاف پذيري ، سبكي را كه شما از آن انتظار داريد را دارا مي باشد.