ویدا مدرسی یزدی

ویدا مدرسی یزدی متولد سال 1348 مشهد و دارای مدرک دکترای رشته پزشکی دانشگاه آزاد مشهد فارغ التحصیل سال1375 هستم و در زمینه هنر نقاشی حضور فعال ومستمردارم و در حال حاظرمشغول خدمت به نیاز مندان و درماندگان شهر کرمان هستم .

حاصل عمری که گذشت تربیت دو فرزند خوب و صالح است که برای خدمت به مردم مشتاق و دلسوزند .

امید است تلاش این جانب در این مدت مورد قبول پروردگار قرار گیرد و لطف و رحمت خویش را بر من ارزانی دارد .

با سپاس .

"خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار"